In reactie op Radar van AvroTros

Verklaring NovaVolt

 

Redactie Radar
t.a.v. mevr Myrthe Derickx

Op vrijdag 20 oktober heeft u ons geïnformeerd over het item ‘zonnepanelen zonder investering’ dat in het programma Radar op maandag 23 oktober om 20:25 uitgezonden gaat worden. In het item is een NovaVolt verkoper tijdens het adviesgesprek voor een NovaVolt zonnestroominstallatie opgenomen met een verborgen camera.

Uit telefonisch contact met u zijn drie vragen bij de redactie naar voren gekomen waar nader onderzoek naar is gedaan. De punten betreffen:

1.De hoogte van de prijs van een NovaVolt installatie;
2. De productielocatie van de zonnepanelen van het Duitse merk AEG;
3. De hoogte van de rente van de externe financieringsinstantie duurzaamheidsinvestering.nl en het onvoldoende vermelden van de mogelijkheden van het Warmtefonds.

In deze verklaring geven we onze reactie we op de genoemde punten.

 

Ad1; de prijzen die de NovaVolt verkoper hanteert, hebben niet alleen betrekking op de zonnepanelen. Door dit te suggereren wordt een verkeerde indruk gewekt.

Een NovaVolt installatie bestaat uit hoogwaardige dienstverlening en hoogwaardige producten met verregaande garantiezekerheden voor de consument die zeldzaam zijn in de solar-markt. Belangrijke voordelen zijn de 40 jaar product- en opbrengstgarantie op het AEG Ultimate glas-glas paneel dat exclusief door NovaVolt gevoerd wordt. Zelfs voor het kwalitatief hoogwaardiger glas-glas paneel is 40 jaar een uitzonderlijk lange garantieperiode. Hiermee biedt NovaVolt haar klanten een langere zekerheid dan gebruikelijk is in de solar-markt.

Ook voert NovaVolt een actieve monitoring uit op de zonnestroom-installatie waarbij de opbrengst na 1 jaar vergeleken wordt met de door NovaVolt afgegeven opbrengstindicatie. Als hieruit blijkt dat NovaVolt een te optimistische opbrengstindicatie heeft afgegeven, dan betaalt NovaVolt het verschil terug aan de consument en wordt de verwachting voor de resterende looptijd bijgesteld. Hiermee wordt voorkomen dat de financiële lasten voor de NovaVolt klanten anders uitvallen dan vooraf aangegeven.

Iedere NovaVolt installatie is voorzien van het uitgebreide ‘Enphase Metered’ systeem. Met het Enphase systeem wordt ieder paneel individueel gemonitord en de prestatie geoptimaliseerd zodat bijvoorbeeld schaduw alleen invloed heeft op het paneel waar de schaduw op valt en niet op de prestatie van de gehele installatie. Op de Enphase micro omvormers zit 30 jaar garantie (daar waar 12 jaar de standaard is). Anders dan bij een normale installatie stelt Metered systeem de klant in staat om zijn stroom opwek, stroomverbruik, stroomlevering en -inkoop te volgen. Tevens is de NovaVolt klant met een Metered systeem voorbereid op aanvullende producten als bijvoorbeeld een thuisbatterij. In de solar-markt is dit systeem veelal optioneel en tegen een meerprijs verkrijgbaar, maar is standaard in de NovaVolt prijsstelling opgenomen.

Tevens zijn in de prijs alle aanpassingen in de meterkast, inclusief de verzwaringskosten die de netbeheerder berekent, mogelijk graafwerk en andere handelingen voor het realiseren van de installatie inbegrepen. De NovaVolt klant heeft de zekerheid van een vaste prijs waar geen extra kosten bijkomen. Bij collega-bedrijven zijn dit vrijwel altijd bijkomende kosten die niet in de paneelprijs worden verwerkt, maar vaak tot aanzienlijke meerkosten leiden. We realiseren ons dat met deze keuze NovaVolt een relatief hoge paneelprijs communiceert in vergelijking tot de gangbare methode in de markt.

Omdat we uit het gesprek opmaken dat onvoldoende duidelijk wordt dat NovaVolt met een ‘all-in’ prijs calculeert zullen we dit punt in onze communicatie verhelderen. We zullen ook verduidelijken waaruit de volledige prijs van NovaVolt is opgebouwd en de extra zekerheden die onze klanten krijgen. We zullen deze aanpassing onder meer op onze website als in de verkoopgesprekken doorvoeren.

 

Ad2; de AEG-zonnepanelen worden geleverd door AEG Industrial Solar, onderdeel van AEG. AEG Industrial Solar is gevestigd in Nürnberg, Duitsland. Op haar website verklaart AEG het volgende: ‘Na de voorbeelden van de Europese fabrieken wordt ook geproduceerd in Azië. De Duitse betrouwbaarheid wordt ook hier nauwlettend in de gaten gehouden. Alle panelen en producten worden volgens strenge eisen getest.’

Dit is na te lezen op https://aegzonnepanelen.nl/waar-worden-aeg-zonnepanelen-gemaakt/

Door de strenge tests en betrouwbaarheidseisen van AEG op haar solar-producten in het algemeen en de Ultimate lijn in het bijzonder, kan de 40 jaar garantie worden geboden. Geen andere installateur kan over het AEG Ultimate glas-glas paneel beschikken en consumenten kunnen het alleen bij NovaVolt afnemen. Veel consumentenproducten worden in China gemaakt op technische specificaties en onder toezicht van westerse bedrijven. Bekende voorbeelden zijn Tesla, Apple en andere consumenten/elektronicaproducten.

We zullen in onze communicatie, zoals de website, verhelderen dat het Duitse AEG Industrial Solar de technische specificaties, controle en testcriteria heeft vastgesteld waaraan haar producten moeten voldoen, maar dat AEG gebruik maakt van productielocaties binnen en buiten Europa. Binnen Europa wordt in Turkije en Roemenië geassembleerd. Buiten Europa wordt in China geproduceerd.

 

Ad3; NovaVolt biedt haar klanten 3 betaalopties:

  • Betaling van de installatie uit eigen middelen;
  • Financiering van de installatie waarbij het maandbedrag (inclusief rente) nagenoeg gelijk is aan de besparing op de energiekosten. Met deze methode streeft NovaVolt na dat de maandelijkse energielasten inclusief financiering van de zonnepanelen voor haar klanten gelijk blijft of daalt;
  • Een hybride vorm waarbij een deel uit eigen middelen betaald wordt en een deel wordt gefinancierd.

NovaVolt heeft geen voordeel of belang bij de financieringsoptie. Financiering maakt op geen enkele wijze onderdeel uit van het NovaVolt verdienmodel. Graag benadrukken we tevens dat we de mogelijkheid van financiering via het Warmtefonds met onze klanten bespreken. Op dit moment (23 oktober 2023) heeft het overgrote deel van de potentiële klanten een financieringsaanvraag bij het Warmtefonds ingediend en lopen minder aanvragen bij financieringsmaatschappij Duurzaamheidsinvestering.nl.

Indien een klant financiering wenst, dan geeft NovaVolt de voordelen van Duurzaamheidsinvestering.nl aan. Deze organisatie is één van de partijen waarbij de looptijd van de financiering afgestemd kan worden op de gewenste maandelijkse lasten. Tevens heeft Duurzaamheidsinvestering.nl de juiste kennis om onze klanten te voorzien van een goed financieringsadvies. De NovaVolt adviseur kan dat niet en zal ook geen financieringsadvies geven. De NovaVolt klant is uiteraard vrij in zijn keuze van financieringspartij (indien financiering gewenst is).

De uiteindelijke maandlasten en daarmee de totaal som over de gehele looptijd is afhankelijk van de financieringskeuze die de klant maakt. Om ervoor te zorgen dat onze genoemde maandlasten overeenkomen met de werkelijke kosten van de financiering monitoren we de rentetarieven van de verschillende financierders. Op basis van deze monitoring is onze conclusie dat de hoogte van de consumptieve kredietrente van Duurzaamheidsinvestering.nl een scherp tarief is. Dat blijkt uit het overzicht van de actuele rentetarieven op onderstaande website. Daarop is te zien dat alle genoemde rentetarieven hoger liggen dan de 6,6% rente die duurzaamheidsinvestering.nl op haar website communiceert:

 

Indien een klant vanwege zijn inkomen voordeel heeft bij financiering door het Warmtefonds, dan dient de NovaVolt verkoper dit aan te geven in zijn advies. Dat dit op grote schaal gebeurt blijkt uit de grote aandeel aanvragen van NovaVolt klanten bij het Warmtefonds. We zullen de betaalmogelijkheden nog duidelijker naar voren brengen en tevens onze verkopers opnieuw trainen op de voordelen van het Warmtefonds waarbij we in de aanbeveling ook actief wijzen op de mogelijkheden van het Warmtefonds.

Mochten er meer punten in de uitzending naar voren komen die niet tijdens ons gesprek vermeld zijn, dan zijn we graag bereid ook daarop schriftelijk te reageren.