Peter Mulder start als CCO van Energy Experience Group

 In Uncategorized

English press release below

Persbericht:

Hengelo, 30 april 2020

Energy Experience Group, dochterbedrijf van Koolen Industries, heeft succesvol een nieuwe Chief Commercial Officer (CCO) aangenomen: Peter Mulder.

De voormalig commercieel directeur van Talpa TV en Talpa Radio, maakte twee jaar geleden de overstap van de media naar de mobiliteit sector als CCO bij Enterprise Car Sharing & Rental.

Energy Experience Group is de moedermaatschappij van onder andere BonGo Solar en NovaVolt. De groep maakt deel uit van de zonne-energie tak van het Nederlandse schone energie conglomeraat Koolen Industries.

“Wij zochten naar een commerciële man die ervaring heeft in het bouwen van commerciële organisaties die snel groeien. Mulder heeft daar in zijn jaren bij Talpa TV en Talpa Radio veel ervaring mee opgedaan. Met Mulder willen we ook de markt van grote zonnestroom projecten, met name voor bedrijven, verder uitbouwen en zijn ervaring in het bouwen van relaties komt hierbij goed van pas. Ik kijk uit naar een succesvolle samenwerking met Mulder”, zei Alfred Breggeman, directeur van de zonnetak van Koolen Industries.

Kees Koolen, CEO van Koolen Industries, zei: “Breggeman snapt welke soort zonne energie oplossingen mensen en bedrijven willen, en Mulder zal gaan helpen met het leveren van die oplossingen aan zowel bestaande als nieuwe klanten, terwijl er meer vraag komt naar schone energie.

Mulder’s rol zal zowel strategisch als operationeel zijn.

“Tijdens de eerste kennismaking met Koolen en Breggeman werd mij snel duidelijk hoe zij met hun zonne energie strategie bij willen dragen aan de energie transitie. Hier zit een enorme snelheid en ambitie in. Om hier de commercieel strategische rol voor in te kunnen vullen, vind ik een prachtige uitdaging”, zei Mulder.

Over Energy Experience Group/BonGo Solar www.bongosolar.nl Energy Experience Group is een groep van bedrijven binnen de zonne-energie sector van Koolen Industries en bestaat uit vijf bedrijven: BonGo Solar, BonGo Solar Projects, Duurzaam Besparen en Energy Experience Installatie Services. Door duurzame energie op te wekken, vervult deze groep bedrijven een essentieel onderdeel binnen de visie van Koolen Industries om schone energie voor iedereen beschikbaar te maken. Andere bedrijven uit de Koolen Industries groep pakken het van hier uit op om deze schone energie te transporteren, op te slaan en te leveren.

BonGo Solar is een ISO- en TÜV-gecertificeerd bedrijf dat de afgelopen jaren met succes duizenden zonnepanelen heeft geïnstalleerd.

In november 2018 installeerden ze met succes 1.750 zonnepanelen bij verwarmingsketel fabrikant Remeha in Apeldoorn, Nederland. BonGo Solar geeft gedegen en passend advies. BonGo Solar werkt uitsluitend met A-merk zonnepanelen, omvormers en onderbouwsystemen.

Hun vaste merken zijn AEG-zonnepanelen en SolarEdge omvormers. Alle installateurs die bij BonGo Solar werken installeren volgens NEN1010 normen en in het algemeen installeert BonGo Solar al zonnepanelen binnen zes weken. Over Koolen Industries www.koolenindustries.com De missie van Koolen Industries is ervoor te zorgen dat iedereen kan bijdragen aan de energietransitie. Door

schone energie op te wekken uit de wind en zon, en oplossingen bieden die deze energie opslaan, vervoeren en leveren, zullen ze consumenten een autonome levensstijl bieden, onafhankelijk van het elektriciteitsnet.

Koolen Industries bouwt en investeert in een groep bedrijven die er samen voor zullen zorgen dat hernieuwbare energie altijd beschikbaar zal zijn, waar en wanneer dat ook nodig is. Betrouwbaar en veilig. Mogelijk gemaakt door ingenieuze software

Sinds haar start in 2019, kondigde Koolen Industries investeringen aan in BonGo Solar (zonnepaneel installaties), Super B (lithiumbatterijen), Smart Grid (energie opslag systemen), Elestor (flowbatterijen), Proton Ventures (schone energieopslag in ammonia), Skoon Energy (cloudplatform voor het huren van mobiele-energieopslag en containers hiervoor), Floading Energy (laadinfrastructuur), Hardt Hyperloop (hyperloop-technologie), Aziobot (autonome schoonmaak robot met revolutionaire AI software) en EIT InnoEnergy (investeerder in Europese duurzame energie startups).

Media relaties

Marlies Vringer
Energy Experience Group (EEG)
m.vringer@eegroup.nl
+316 113 119 81

Anne Koolen
Koolen Industries
anne.koolen@koolenindustries.com
+316 575 875 74

 

Press release:

Peter Mulder starts as CCO at Energy Experience Group

Hengelo, The Netherlands 30 April 2020

Clean energy conglomerate Koolen Industries’ subsidiary Energy Experience Group has successfully recruited Peter Mulder as Chief Commercial Officer (CCO).

The former commercial director of Talpa TV and Talpa Radio made the transition from the media to the mobility sector two years ago, when he joined Enterprise Car Sharing & Rental as their CCO.

Energy Experience Group is the parent company of BonGo Solar and NovaVolt, amongst others. The group is part of Koolen Industries’ solar energy branch.

“We were looking for someone with a strong commercial sense and experience building fast-growing commercial organisations. Mulder gained this kind of experience during his time at Talpa TV and radio. With Mulder, we hope to further expand our large B2B solar power projects. His experience in building relationships is very useful in this regard. I am looking forward to a successful partnership with Mulder,“ said Alfred Breggeman, who heads up Koolen Industries’ solar energy branch.

Kees Koolen, CEO, Koolen Industries, said: “Breggeman understands what kind of solar solutions people and companies want, and Mulder will help deliver them to both existing and new customers as demand for clean energy continues to surge.”

Mulder’s role will be strategic as well as operational.

“During my first meeting with Koolen and Breggeman, I quickly understood their vision of a transition to clean energy, powered by a top notch solar power strategy. I think it’s a wonderful challenge to be able to fill the commercial strategy role for this,“ said Mulder.

About Energy Experience Group / BonGo Solar www.bongosolar.nl
Energy Experience Group is part of the Koolen Industries group  and consists of a group of five companies within the solar energy sector: BonGo Solar, NovaVolt, BonGo Solar Projects, Duurzaam Besparen and Energy Experience Installation Services. By generating renewable energy, this group of companies fulfils an essential part in Koolen Industries’ vision to make clean energy available to everyone. Other companies in the Koolen Industries group are focussed on the transportation, storage and delivery of this clean energy.

BonGo Solar is an ISO and TÜV certified company that has successfully installed thousands of solar panels in the past few years years. In November 2018 they successfully installed 1750 solar panels at boiler manufacturer Remeha in Apeldoorn, the Netherlands. BonGo Solar provides decent and honest advice and works exclusively with the best brands of solar panels, inverters and substructure systems. Their most sold and best brands are AEG solar panels and SolarEdge inverters. All installers who work for BonGo Solar install according to NEN1010 standards. They install solar systems within six weeks!

About Koolen Industries www.koolenindustries.com
The mission of Koolen Industries is to enable everyone to contribute to and participate in the energy transition. Generating clean energy from wind and the sun, and developing solutions that store, transport and deliver this energy, we provide consumers with an autonomous life, independent of the grid.

Koolen Industries invests in and builds a group of companies that together will make sure renewable energy will always be available, whenever and wherever it is needed. Reliable and safe. Made possible by ingenious software.

Since its inception in 2019, Koolen Industries announced participations in BonGo Solar (solar panel installations), Super B (lithium batteries), Smart Grid (Energy Storage Systems), Elestor (flow batteries), Proton Ventures (clean energy storage in ammonia), Skoon Energy (cloud platform for renting mobile energy storage and mobile energy storage containers), Floading Energy (charging infrastructure), Hardt Hyperloop (hyperloop technology), Aziobot (a robotics startup developing a cleaning robot with revolutionary autonomous AI software) and EIT InnoEnergy, a company that invests in sustainable energy start-ups across Europe.

 

Media relations

Marlies Vringer
Energy Experience Group (EEG)
m.vringer@eegroup.nl
+316 113 119 81

Anne Koolen
Koolen Industries
anne.koolen@koolenindustries.com
+316 575 875 74

 

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search