Wat doet u tegen het overvolle stroomnet?

Heeft u de nieuwsberichten over het overvolle stroomnet meegekregen? Dit is een probleem dat u niet direct kunt oplossen. Toch zijn er wel manieren waardoor u kunt bijdragen aan het verminderen van de druk op het stroomnet. Welke manieren zijn dit? 

Wat doet u tegen het overvolle stroomnet?
NovaVolt

Wat doet u tegen het overvolle stroomnet?

Wat is er aan de hand? 

De overtollige energie die ze genereren, wordt teruggevoerd naar het elektriciteitsnet. Hierdoor raakt het net overbelast en ontstaan er vertragingen bij het aansluiten van bedrijven met een hoog energieverbruik. Onze kabels hebben moeite om de grote hoeveelheid energie te verwerken, en het uitbreiden van het elektriciteitsnet is een tijdrovende taak. Als u mee wilt gaan met de toekomsttrends, dan is er gelukkig veel mogelijk om het stroomnet minder te belasten.  

Slimme apparatuur 

Maak gebruik van slimme apparaten en energiebeheersystemen om uw energieverbruik te optimaliseren. Slimme thermostaten, verlichtingssystemen en apparaten kunnen automatisch worden aangepast op basis van de beschikbare zonne-energie. U kunt bijvoorbeeld de wasmachine laten draaien wanneer de zon schijnt, in plaats van op piekmomenten. Dit helpt om de belasting op het net te verminderen. 

Kies voor een thuisbatterij 

Investeer in een thuisbatterij of energieopslagsysteem. Dit apparaat slaat overtollige zonne-energie op die overdag wordt gegenereerd. Zo is het mogelijk de energie 's avonds gebruiken wanneer de zon niet schijnt. Dit vermindert de belasting op het elektriciteitsnet en draagt bij aan het voorkomen van overbelasting. 

Is een thuisbatterij rendabel? 

Momenteel geldt er een salderingsregeling, en bovendien zijn thuisbatterijen nog een behoorlijke investering. Daarom is een thuisbatterij momenteel niet altijd de meest kostenefficiënte keuze. Toch wordt verwacht dat thuisbatterijen de toekomst zullen bepalen. Er zijn namelijk talloze momenten waarop de zon niet schijnt en er dus minder energie wordt opgewekt. Als we ons volledig willen ontdoen van fossiele brandstoffen, zullen we steeds afhankelijker worden van zonne-energie. Een thuisbatterij wordt essentieel. Juist daarom zou een thuisbatterij toch een slimme investering is.  

Wilt u zonnepanelen of misschien zelfs een thuisbatterij? Heeft u een bijzonder dak dat buitengewone aandacht verdient? Neem dan contact met ons op.   

Geen terugleveringskosten dankzij het modelcontract

05 October 2023

Recente onrust in de markt door Vanderbron - die extra kosten in rekening brengt voor energie terugleveren - heeft vragen doen rijzen. Wist u dat er een modelcontract bestaat waarin staat dat er geen extra terugleveringskosten doorberekend mogen worden? Hoe werkt dat?

Lees meer

laat meer zien